kien-truc-truyen-thong-vn-vs-dong-duong

Phân biệt kiến trúc Truyền thống Việt Nam và kiến trúc Đông Dương

Phân biệt kiến trúc Truyền thống Việt Nam và kiến trúc Đông Dương

I. Sự khác nhau giữa kiến trúc Truyền thống Việt Nam và kiến trúc Đông Dương

Trước khi tìm hiểu về sự khác biệt này, bạn có thể khám phá đặc điểm của từng phong cách thông qua bài viết sau: Top 9 phong cách kiến trúc nổi tiếng nhất trên Thế giới.

Hai phong cách kiến trúc có sự khác biệt rõ rệt như sau:

1. Kiến trúc truyền thống Việt Nam mang đậm nét văn hóa phương Đông và giữ gìn tinh hoa bản sắc dân tộc. Còn kiến trúc Đông Dương là sự kết hợp giữa kiến trúc truyền thống châu Á và kiến trúc Cổ điển Pháp.

truyen-thong-viet-nam-vs-dong-duong-van-hoa-01

Kiến trúc Truyền thống Việt Nam đậm nét văn hóa phương Đông.

truyen-thong-viet-nam-vs-dong-duong-van-hoa-02

Kiến trúc Đông Dương kết hợp hai nền văn hóa phương Đông và phương Tây.

2. Kiến trúc truyền thống Việt Nam sử dụng màu sắc giàu tính dân gian và gần gũi như màu nâu gỗ, đỏ gạch,… Kiến trúc Đông Dương sử dụng màu trắng – vàng đặc trưng, tái hiện sự cao quý và quyền lực của vương triều.

truyen-thong-viet-nam-vs-dong-duong-mau-sac-01

Kiến trúc Truyền thống Việt Nam mang màu sắc dân gian và gần gũi.

truyen-thong-viet-nam-vs-dong-duong-mau-sac-02

Kiến trúc Đông Dương đặc trưng bởi hai màu trắng và vàng.

3. Kiến trúc truyền thống Việt Nam sử dụng thuần vật liệu địa phương như gạch, gỗ, tre,… Trong đó gỗ thường là vật liệu chính. Kiến trúc Đông Dương chủ yếu sử dụng vật liệu kim loại, thép kết hợp với vật liệu địa phương ở Việt Nam như gỗ, tre, mây.

truyen-thong-viet-nam-vs-dong-duong-vat-lieu-01

Gỗ là vật liệu đặc trưng không thể thiếu của kiến trúc Truyền thống Việt Nam.

truyen-thong-viet-nam-vs-dong-duong-vat-lieu-02

Kiến trúc Đông Dương kết hợp vật liệu địa phương với vật liệu hiện đại.

4. Kiến trúc truyền thống Việt Nam mang nét đẹp giản dị, khiêm tốn, nhẹ nhàng và gần gũi. Kiến trúc Đông Dương mang vẻ đẹp cách tân của Pháp.

truyen-thong-viet-nam-vs-dong-duong-ve-dep-01

Giản dị là vẻ đẹp đặc trưng của kiến trúc Truyền thống Việt Nam.

truyen-thong-viet-nam-vs-dong-duong-ve-dep-02

Kiến trúc Đông Dương đặc trưng với vẻ đẹp cách tân của Pháp.

II. Tổng hợp

Dưới đây là bảng so sánh sự khác biệt giữa hai phong cách cũng như đặc điểm chung của cả hai.

Truyen-thong-vs-Indochine-4-5
Truyen-thong-vs-Indochine-16-9

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *