kien-truc-hien-dai-vs-hau-hien-dai

Phân biệt kiến trúc Hiện đại và kiến trúc Hậu hiện đại

Phân biệt kiến trúc Hiện đại và kiến trúc Hậu hiện đại

I. Sự khác nhau giữa kiến trúc Hiện đại và kiến trúc Hậu hiện đại

Kiến trúc Hiện đại xuất hiện và phát triển vào thời điểm sau Cách mạng Công nghiệp. Phong cách này đi theo tinh thần của thời đại, tập trung vào sự tinh gọn và hiệu quả sử dụng. Kiến trúc Hiện đại đặc trưng bởi việc sử dụng vật liệu công nghiệp như thép và kính, có hình dáng đơn giản, không trang trí phức tạp, thay vào đó tập trung vào sự tinh tế trong tỷ lệ, ánh sáng và không gian.

Kiến trúc Hậu hiện đại là sự tiếp tục và phát triển của kiến trúc Hiện đại, nhưng có xu hướng phá cách, không giới hạn bởi các quy tắc truyền thống. Phong cách này có sự phối hợp linh hoạt giữa yếu tố truyền thống và các ý tưởng táo bạo, tạo nên những thiết kế kiến trúc độc đáo về hình dáng, màu sắc, không gian.

Để hiểu rõ hơn hai phong cách này, bạn có thể tìm hiểu thông qua bài viết sau: Top 9 phong cách kiến trúc nổi tiếng nhất trên Thế giới.

Cả hai đều là phong cách kiến trúc quan trọng có ảnh hưởng lớn trong thế kỷ 20 nhưng hai phong cách này lại có sự khác biệt trái ngược hoàn toàn:

1. Kiến trúc Hiện đại tập trung vào thể hiện công năng rõ ràng, hình khối đặc trưng bởi sự khúc chiết, thẳng và phẳng. Kiến trúc Hậu hiện đại thường có tính chất trái ngược và đánh đổ chuẩn mực của Kiến trúc Hiện đại, đa dạng và kết hợp nhiều phong cách trong cùng một thiết kế.

kien-truc-hien-dai-vs-hau-hien-dai-hinh-khoi-01

Kiến trúc Hiện đại đặc trưng bởi “thẳng và phẳng”.

kien-truc-hien-dai-vs-hau-hien-dai-hinh-khoi-02

Kiến trúc Hậu hiện đại đa dạng về hình khối và kết hợp nhiều phong cách.

2. Kiến trúc Hiện đại thường sử dụng màu trung tính như trắng, đen và xám với điểm nhấn màu sắc hiếm hoi. Kiến trúc Hậu hiện đại sử dụng màu tươi sáng một cách phóng khoáng để tạo ra sự tương phản.

kien-truc-hien-dai-vs-hau-hien-dai-mau-sac-01

Kiến trúc Hiện đại thường sử dụng màu trung tính.

kien-truc-hien-dai-vs-hau-hien-dai-mau-sac-02

Kiến trúc Hậu hiện đại đa dạng về sử dụng máu sắc.

3. Kiến trúc Hiện đại tránh tuyệt đối những chi tiết trang trí phi công năng, trong khi Kiến trúc Hậu hiện đại thúc đẩy sự sáng tạo trong trang trí, bao gồm cả yếu tố hài hòa và đối lập.

kien-truc-hien-dai-thien-nhien-2

Kiến trúc Hiện đại tập trung và công năng, không có chi tiết thừa thãi.

kien-truc-hau-hien-dai-pha-tron-2

Kiến trúc Hậu hiện đại mang đến sự sáng tạo và phi truyền thống.

4. Kiến trúc Hiện đại tập trung vào tương lai trong khi Kiến trúc Hậu hiện đại có sự tương tác với quá khứ, kết hợp truyền thống và hiện đại trong cùng một thiết kế tạo sự phong phú và thú vị.

kien-truc-hien-dai-bat-doi-xung-3

Hướng đến tương lai là đặc điểm của kiến trúc Hiện đại.

kien-truc-hau-hien-dai-pha-quy-tac-3

Tương tác với quá khứ, kết hợp hiện đại là đặc trưng của kiến trúc Hậu hiện đại.

5. Kiến trúc Hiện đại sử dụng vật liệu công nghiệp như kính và thép. Kiến trúc Hậu hiện đại có sự đa dạng hơn về vật liệu, có sử dụng cả vật liệu truyền thống và hiện đại.

kien-truc-hien-dai-vs-hau-hien-dai-vat-lieu-01

Kính và thép là hai vật liệu thường thấy trong kiến trúc Hiện đại.

kien-truc-hien-dai-vs-hau-hien-dai-vat-lieu-02

Kiến trúc Hậu hiện đại có sự kết hợp giữa vật liệu truyền thống và hiện đại.

II. Tổng hợp

Dưới đây là bảng so sánh sự khác biệt giữa hai phong cách cũng như đặc điểm chung của cả hai.

Hien-dai-vs-Hau-hien-dai-4-5
Hien-dai-vs-Hau-hien-dai-16-9

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *